Eskus på Svenska

Performancecentrum rf (Eskus) är en mötesplats och samarbetsplattform för konstnärer inom performance och live art, grundad år 2009. Centrumet främjar medvetenhet om performance i Finland och internationellt, syftar att förbättra konstnärernas arbetsmöjligheter och hyr ut rep- och kontorutrymmen. Centrumet organiserar också workshops, föreställningsdemon, diskussioner, seminarier och konstnärs residens. Performancecentrum är i Södervik, Helsingfors. Performancecentrum har aderton medlemsgrupper runtom i Finland, nordligaste in Ivalo, Lapland. 

Medlemsgrupper

Centrumens huvudprojekt åren 2018-2019 är ”Sata ja yksi salaisuutta” (”Hundra och en hemligheter”); performance proffs leder workshops för ungdomar på små orter runtom i Finland. Åtta kommuner kommer att delta projektet. Projektet stöds av Finska Kuluturfonden (Taide²) och Undervisnings- och kulturministeriet.

Vieritä ylös